மரண அறிவித்தல்

பெயர் test
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 27, Mar 2017

மரண அறிவித்தல்

பெயர் மரிய அன்ரன்
பிறந்த இடம் யாழ்
வாழ்ந்த இடம் பிரான்ஸ்
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 03, Feb 2017

மரண அறிவித்தல்

பெயர் விமலசோதி
பிறந்த இடம் யாழ்.
வாழ்ந்த இடம் டென்மார்க்
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 13, Jan 2017

மரண அறிவித்தல்

பெயர் கந்தையா
பிறந்த இடம் யாழ். வட்டுக்கோட்டை
வாழ்ந்த இடம் கனடா
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 09, Oct 2016

மரண அறிவித்தல்

பெயர் நிரஞ்சன்
பிறந்த இடம் யாழ்.
வாழ்ந்த இடம் கனடா
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 04, Oct 2016

மரண அறிவித்தல்

பெயர் யோகேந்திரா
பிறந்த இடம் காரைநகர்
வாழ்ந்த இடம் கனடா
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 30, Sep 2016

மரண அறிவித்தல்

பெயர் பாலச்சந்திரன்
பிறந்த இடம் உடுவில்
வாழ்ந்த இடம் பிரான்ஸ்
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 25, Sep 2016

மரண அறிவித்தல்

பெயர் பாலசுப்பிரமணியம்
பிறந்த இடம் அளவெட்டி
வாழ்ந்த இடம் கனடா
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 21, Sep 2016