மரண அறிவித்தல்

பெயர் பாலச்சந்திரன்
பிறந்த இடம் உடுவில்
வாழ்ந்த இடம் பிரான்ஸ்
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 25, Sep 2016

மரண அறிவித்தல்

பெயர் பாலசுப்பிரமணியம்
பிறந்த இடம் அளவெட்டி
வாழ்ந்த இடம் கனடா
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 21, Sep 2016

மரண அறிவித்தல்

பெயர் அமிர்தலிங்கம்
பிறந்த இடம் மயிலிட்டி
வாழ்ந்த இடம் லண்டன்
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 19, Sep 2016

மரண அறிவித்தல்

பெயர் வள்ளிநாயகி
பிறந்த இடம் காங்கேசன்துறை
வாழ்ந்த இடம் கனடா
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 17, Sep 2016

மரண அறிவித்தல்

பெயர் விஜேந்திரன்
பிறந்த இடம் அளவெட்டி
வாழ்ந்த இடம் லண்டன்
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 16, Sep 2016

மரண அறிவித்தல்

பெயர் கனகலிங்கம்
பிறந்த இடம் கொடிகாமம்
வாழ்ந்த இடம் லண்டன்
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 15, Sep 2016

மரண அறிவித்தல்

பெயர் அருந்ததி
பிறந்த இடம் நெடுங்கேணி
வாழ்ந்த இடம் பெரியமடு
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 12, Sep 2016

மரண அறிவித்தல்

பெயர் சரஸ்
பிறந்த இடம் வவுனியா
வாழ்ந்த இடம் லண்டன்
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 09, Sep 2016